top of page

SUÇ DUYURUSU / ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


🔍 Hukuki Bilinç İçin Adım Atın: Savcılık Suç Duyurusu Dilekçesi Örneği!

📢 Adaletin peşinde koşan her bireyin, yasal haklarını en etkili şekilde kullanabilmesi için elimizden gelen desteği sağlamaya devam ediyoruz! Web sitemizde paylaştığımız savcılık suç duyurusu dilekçesi örneği ile siz de hukuki adımlarınızı atmaya bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Adalet arayışınızda sizi güçlendirecek bu örnek dilekçe, hukuki süreçte adım atmanıza rehberlik edecek nitelikte.


👥 Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir toplum için hukuki bilgiye erişim önemlidir. Web sitemizdeki savcılık suç duyurusu dilekçesi örneği, herkesin anlayabileceği ve kullanabileceği bir dilde hazırlanmıştır. Adaletin tecelli etmesi için bilinçli adımlar atmaya başlamak için şimdi web sitemizi ziyaret edin!


📝 Hukuki süreçlerde yol gösterici olmak amacıyla hazırlanan bu örnek dilekçe, sizin haklarınızı koruma yolundaki ilk adımınız olabilir. Ancak bu paylaşım hukuki bir tavsiye niteliğinde olmayıp muhakkak hukuk profesyonellerine / avukatınıza danışmanızı ve hizmet almanızı öneriyoruz...... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


MÜŞTEKİ : İsim - T.C. Kimlik Numarası - Adres

VEKİLİ : Av. Nermin Şeyda ÜRÜN

Akabe Mah. Ş. Furkan Doğan Cad. Adalet Plaza A Blok No:508 Karatay/Konya


ŞÜPHELİ : İsim - T.C. Kimlik Numarası - Adres


KONU : .......... hakkında (Örn: özel belgede sahtecilik, dolandırıcılık) ve tespit edilecek sair suç tiplerine ilişkin suç duyurusudur.


AÇIKLAMALAR :


1-) (Taraflar arasında suç teşkil ettiği iddia edilen hususların izahı.)


2-) (İlgili kanun maddeleri ve varsa emsal kararlar) Bilindiği üzere, TCK’nın “Özel Belgede Sahtecilik” başlığını taşıyan 207. Maddesi; “Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir. Tüm bu nedenlerle işbu suç duyurusunda bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur.


HUKUKİ NEDENLER : TCK., CMK. ve sair yasal mevzuat...


SÜBUT DELİLLLER : ... Mahkemesi 2022/... E. Sayılı dosyası, ... başlıklı ve ... tarihli sahte belge, ... tarihli belge, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı .... sor nolu dosya, başka Mahkeme ve tespit dosyaları, Tapu kayıtları, Vekalet işlemleri için noterden verilen vekaletnameler ve Noterlik Belgeleri, Ticaret Sicil Müdürlüğü kayıtları, Maliye Kayıtları, Banka Kayıtları, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık ve her türlü yasal delail…


NETİCE ve TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen ve re'sen nazara alınacak nedenlerle;

şüpheli hakkında şikayetimizin kabulü ile cezalandırılması amacıyla kamu davasının açılmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz../../..

Şikayetçi .........

Vekili Av. Nermin Şeyda Ürün


EKLER

1-..... tarihli sahte belge

5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


bottom of page